Business Fitness Programma.

Onze motivatie

Creative Sports Group is al lange tijd actief in de sportbranche. Echter, sinds de uitbraak van de Corona pandemie ziet zij een sterke verandering in de vragen die vanuit het veld komen. Een paar voorbeelden:
Wanneer eindigt die Corona crisis…?
Moet ik nu investeren?
Wat heeft de Corona crisis met mijn sportschool gedaan?
Hoe zit het met mijn rendement en hoe sta ik er voor ten opzichte van andere sportscholen?
Red ik het wel om mijn club open te houden gedurende de Corona crisis?
Heb ik nog wel grip op mijn leden, mijn ledenadministratie en mijn incasso’s?

Als gevolg van de veranderende marktbehoefte heeft Creative Sports Group in haar partnernetwerk gezocht naar partijen die juist nu een club kunnen helpen met het nemen van de juiste beslissingen. Creative Sports Group wil juist nu het verschil maken zodat sport ondernemers zo snel mogelijk weer de rust krijgen en laten verder gaan met succesvol ondernemen.

Werkwijze

Creative Sports Group is in haar netwerk op zoek gegaan naar partners die samen met ons het verschil kunnen maken voor sportondernemers. Door ons grote netwerk zijn wij erin geslaagd om partners bijeen te brengen in de onderstaande gebieden. Deze gebieden zijn uiteraard niet zo maar gekozen. Wat voor zin heeft het te investeren als er geen strategie aan ten grondslag ligt? En krijg je je financiering wel op orde als je je debiteurenbeheer en ledenadministratie niet onder controle hebt? Juist door naar al deze disciplines te kijken kan je als sportondernemer het verschil weer gaan maken.

Financiering

zowel investerings- maar ook werkkapitaal.
  
Bedrijfsontwikkeling en management ondersteuning

strategie, investeringen, rendements- en procesoptimalisatie, benchmarking.

Debiteurenbeheer

optimaliseren van de omzetstroom vanuit je klanten.

Ledenadministratie

foutloze verwerking tbv klanttevredenheid, voldoen aan wet- en regelgeving.

Juridisch loket

juridische vraagstukken voorleggen, veranderende wetgeving, AVG.

Personeelsbeleid

Vraagstukken rond alle voorkomende HR zaken van je club.

Creative Sports Group heeft een effectieve tool ontwikkeld om de gekozen gebieden allemaal te belichten: de Quick scan. Na het insturen van je gegevens nemen wij contact met je op voor het bespreken van het stappenplan.

Na dit gesprek ontvang je van ons de Quick scan vragen en is het de bedoeling dat je eerlijk antwoord gaat geven op de vragen die aan je worden gesteld. Na ontvangst van je betaling a 199,- euro en je antwoorden maken wij een adviesrapport die we persoonlijk met je gaan bespreken. 


De Quick scan begint bijvoorbeeld met de doelstelling van jou als  de ondernemer: wat wil jij bereiken? Op basis van dat doel zal alle relevante informatie over jouw club worden bekeken en opgenomen in het Business Fitness Programma en krijg je vrijblijvend advies op maat over de mogelijkheden en hoe verder te gaan. 

4.500

Meer leden

In totaal aan leden binnengehaald in 2019 voor
onze klanten 

€195.000

Meer omzet

Extra omzet die wij voor onze klanten aan groei gerealiseerd hebben

3.300

Kopjes koffie

De keren dat wij naar onze klanten gereden zijn om samen met hen naar de uitdagingen
te kijken